O firmie

O firmie

 

Dzień dobry wszystkim, którzy odwiedzają naszą stronę i którzy chcą dowiedzieć się o nas więcej.

„Intehsa” Sp. z o.o jest wyspecjalizowaną spółką produkcyjno-handlową, która działa w trzech kierunkach:

Pierwszy kierunek – produkcyjny. Jest związany z wprowadzeniem do przedsiębiórstw Białorusi nowoczesnych technologii i przyborów do wibromonitoringu, wibrodyagnostyki i wibronaprawy technologicznego sprzętu. Zakres naszych usług obejmuje:

 • wibromonitoring (pomiar parametrów drgań maszyny) i ocena stanu maszyn, aby odpowiadali wymaganiom metody nieniszczącego diagnozowania (ISO 10816, ISO 14695, ISO 8579),
 • analiza stanu wibracyjnego maszyn. Pozwala to ocenić stopień zagrożenia nadmiernej wibracji, wykryć i klasyfikować wadę (łożyska ślisgowe i toczne, przekładnie mechaniczne zębate i cięgnowe, wirniki wentylatorów i pomp, systemy elektromagnetyczne maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego),
 • wyważanie wirników w ruchu w miejscu eksploatacji bez demontażu sprzętu,
 • wyrównanie kół pasowych wentylatorów,
 • osiowanie wałów przegubowych mechanizmów (pomp, sprężarek, wentylatorów, prądnic, potężnych reduktorów i tak dalej).

Drugi kierunek – handlowy. Jest związany z handlem różnego wysokotechnologicznego sprzętu. „Intehsa” Sp. z o.o jest partnerem i oficjalnym przedstawicielem znanych europejskich i rosyjskich spółek. Dostarczamy do Białorusi następujące urządzenia:

 • urządzenia spektralne, produkowane przez „OKB Spectr” (spektrofotometria, spektrometria),
 • dyfraktometry rentgenowskie, produkowane przez „Scientific Instruments”,
 • spektrometry FTIR, produkowane przez „Infraspek”,
 • urządzenia dyagnostyczne (wibrometry, analizatory),
 • systemy laserowe (do osiowania wałów, wyrównania współosiowości otworów, kontroli płaskości i prostoliniowości przewodnic, wyrównania cech geometrycznych maszyn),
 • uniwersalne i specjalizowane wyważarki, produkowane przez „CIMAT”.

„Intehsa” Sp. z o.o różni się od innych spółek sprzedających analogiczne urządzenia tym, że zna nie tylko dane techniczne urządzenia, jak również wie, jak ono pracuje i do czego jest przeznaczone. Celem naszej spółki jest nie tylko sprzedaż naszej produkcji, ale również pomoc klientom w wyborze optymalnego zestawu sprzętu do rozwiązywania problemów produkcyjnych.

Trzeci kierunek – inżynieryjny i edukacyjny. Oferujemy przedsiębiórstwam usługi konsultacyjne i pomoc techniczną w następujących przypadkach:

 • inwentaryzacja urządzenia technologicznego, dzięki któremu można śledzić lub klasyfikować za pomocą wymiaru i kontroli drgań,
 • wybór optymalnego sprzętu do wymiaru drgań, środków ilustracji i metody analizy informacji otrzymanej,
 • formowanie kryteriów oceny stanu sprzętu niestandardowego zgodnie z parametrami wibracyjnymi,
 • wydanie rekomendacji do instalacji systemów monitorowania drgań i ochrony awaryjnej urządzeń przed wibracją podwyższoną ,
 • szkolenie personelu przedsiębiórstw podstaw wibrodyagnostyki i umiejętności pracy z wibrowymierzalnymi przyborami, systemami osiowania i oprogramowaniem.

 

Zapraszamy do kontaktu i składania zamowień.

 

Z poważaniem,

zespół „Intehsa”