Wyważanie wirników w miejscu eksploatacji

Wyważanie wirników (takich jak wirnik wentylatora, wielokrążek, półsprzęgło, bęben kruszarki i seperatoru) w miejscu eksploatacji jest najbardziej rozpowszechniony rodzaj pracy, który wykonuje się przy wibronaprawie urządzenia rotacyjnego. Pojęcie wibronaprawy obejmuje usuwanie przyczyn wibracji podwyższonej urządzenia w niskoczęstotliwym zakresie (blisko częstotliwości obrotu w zakresie do 1000 Hz). Wsród głównych przyczyn podwyższenia wibracji o niskiej częstotliwości są następujące: zaburzenie równowagi, rezonans, osłabienie opór, przesunięcie wału, wady sprzęgła itd.).

Zaburzenie równowagi powoduje podwyższenie wibracji o częstotliwości obrotu i zwykle ma największą energię drgań, która może doprowadzić do zniszenia jeśli nie samego agregatu, to przynajmniej obniżyć staż łożysk oporowych lub osłabić konstrukcję przymocowania agregatu do fundamentu. Wyważanie wirników przeprowadza się na samym końcu po wykonaniu innych podstawowych prac z wibronaprawy:

  • odzyskanie sztywności elementów przymocowania urządzenia do fundamentu. Dotyczy to sytuacji, gdy łamią się szwy spawane konstrukcji ramowej lub łagodzą się śruby kotwowe. Ta wada występuje jako wibracja o częstotliwości równą połowie częstotliwości obrotu wirnika.
  • usuwanie osłabienia systemu wirnik-łożysko, spowodowane zużyciem łożyska lub go niewystarczającym przymocowaniem w oporze. Ta wada przyczynia się również do połowicznych, podstawowych i harmonicznych składników częstotliwości obrotu.
  • osiowaniw wałów (wyrównanie kół pasowych). Wibracja spowodowana naruszeniem współosiowości przejawia się o podwójnej częstotliwości obrotu i też przyczynia się do wahania o podstawowej częstotliwości obrotu wirnika, co znacznie wpływa na jakość wyważania.
  • usuwanie wpływu zjawisk resonansowych. Ta wada jest bardzo podstępna, ponieważ przejawia się tylko podczas pracy agregatu, powodując gwałtowny wzrost wibracji o podstawowej częstotliwości obrotu. Rezonans – to zbieg okoliczności częstotliwości obrotu wirnika z własną częstotliwością wahania całej konstrukcji agregatu lub go części (na przykład obramowania, sprężyny itp.). Wykrycie obecności zjawisk rezonansowych może być osiągnięte poprzez notację i analizę charakterystyki amplitudowo-fazowej przy rozpędzie-wybiegu urządzenia. Ponieważ urządzenie zwykle pracuje o stałej częstotliwości obrotów, wpływ rezonansu można zmniejszyć lub wykluczyć tylko przez zmianę sztywności systemu agregat-fundament. To zwykle osiąga się przez spawanie żeber sztywnych w przypadku konstrukcji ramowej lub wzmocnienie fundamentu i elementów przymocowania urządzenia do niego.
  • wyważanie wirnika. Ta procedura przeprowadza się ostatniej wśród prac z wibronaprawy po usuwaniu innych źródeł wibracji o podstawowej częstotliwości obrotu.

Оставьте свой отзыв (комментарий) или задайте вопрос:

Комментарии закрыты.